Kontakt

Kontakt

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
Zbór w Bydgoszczy

Adres: ul. Lipowa 9, 85-062 Bydgoszcz

Pastor: Tomasz Kosowski
Telefon: +48 698 636 544

Starszy zboru: Jolanta Szulczewska
Telefon: +48 516 018 297