Prawdziwy cel życia

Prawdziwy cel życia

Prawdziwy cel życia

Celem życia nie jest własne szczęście, ale uszczęśliwianie innych

 • Nie chodzi o to, aby nas kochano, lecz abyśmy kochali innych i dla nich byli błogosławieństwem
 • Nie chodzi o to, aby samemu używać, lecz aby innym użyczać
 • Nie chodzi o to , aby własną wolę przeprowadzić, lecz aby się samego zapierać
 • Nie chodzi o to, aby swoje życie znaleźć, lecz aby je utracić
 • Nie chodzi o to, aby się wybić, lecz aby się zaprzeć samego siebie
 • Nie chodzi o to, aby szukać własnego zadowolenia, lecz radować się, gdy innym dajemy zadowolenie
 • Nie chodzi o to, aby Bóg spełniał naszą wolę, lecz abyśmy Jego wolę spełniali
 • Nie chodzi o to, czy żyjemy długo, ale czy nasze życie miało właściwą treść
 • Nie jest ważne, co myślą i mówią o nas ludzie, ważne jest to, czym naprawdę jesteśmy wobec Boga
 • Nie chodzi o to, co czynimy, lecz jak czynimy i dlaczego
 • Nie chodzi o to kim jesteśmy, lecz jakimi jesteśmy
 • Nie chodzi o to, czy mamy rozległą wiedzę, lecz czy stosujemy ją w życiu
 • Nie chodzi o to, za kogo sami się uważamy, lecz kim naprawdę jesteśmy
 • Nie chodzi o to, abyśmy unikali cierpień, lecz aby cierpienie spełniło w nas swój cel
 • Nie chodzi o to, kiedy umrzemy, lecz o to, abyśmy gotowi na spotkanie z Bogiem