100 DNI OGÓLNOŚWIATOWYCH MODLITW W KOŚCIELE ADWENTYSTÓW DNIA SIÓDMEGO!

100 DNI OGÓLNOŚWIATOWYCH MODLITW W KOŚCIELE ADWENTYSTÓW DNIA SIÓDMEGO!

PRZESŁANIE DO WIERZĄCYCH W CHRYSTUSA!

Drodzy w Chrystusie!
Piszę do Was w dość trudnym i pełnym wyzwań czasie. Narażeni na wiele niebezpieczeństw w szczególności koncentrujemy się na koronawirusie. Staramy się maksymalnie chronić siebie i naszych bliskich i jest to właściwa postawa. Z drugiej strony nie wolno nam jednak zapomnieć o innym wirusie, który jest bardziej niebezpieczny. Chyba się domyślacie, o jakim wirusie piszę. Jest to wirus grzechu, który pozbawia radości, pokoju, okrada z nadziei. W rezultacie doprowadza do śmierci wiecznej. Jako ludzie nadziei, tęsknimy za niebiańską ojczyzną i za żadną cenę nie chcemy jej utracić.

W chwili obecnej musimy stawić czoła różnym wyzwaniom, jednym z nich jest brak możliwości uczestniczenia w nabożeństwach. Pomimo tego wierzę, że uczucie przynależności i wspólnoty jest nadal silne w każdym z nas. Wychodząc naprzeciw tej sytuacji, z niektórych zborów są transmitowane nabożeństwa, przygotowane lekcje Biblijne Szkoły Sobotniej. Głos Nadziei również bardzo się zaangażował nagrywając i umieszczając na YouTube glosnadziei rożne wystąpienia skierowane nie tylko do naszych wyznawców. Proszę Was wykorzystajcie te materiały i prześlijcie do znajomych, krewnych, sąsiadów.

Szczególna inicjatywa została podjęta przez Generalną Konferencje, której celem jest wprowadzenie duchowego ożywienia. Jest nim ogólnoświatowy program 100 DNI MODLIW pt.: Wzywając Jezusa w pilnej potrzebie”, który rozpoczyna się 27 marca, a kończy 4 lipca br. Chciałbym wszystkich zaprosić do uczestnictwa w tym programie modląc się w podanych
intencjach. Pamiętajmy o osobach starszych i samotnych, z którymi możemy się modlić drogą telefoniczną. Proszę o praktykowanie każdego dnia nabożeństw domowych, które pomagają wzmocnić więzy rodzinne i duchowe. Dodatkowym materiałem studiowanym w tym czasie będzie książka M.Finley „Ożyw nas ponownie”, której PDF wysyłam w załączeniu.

Pozdrawiam serdecznie polecając Was opiece Bożej słowami : „Błogosław duszo moja, Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego! On odpuszcza wszystkie winy twoje, leczy wszystkie choroby twoje. On ratuje od zguby życie twoje, On wieńczy cię łaską i litością.” Drodzy, każdego dnia wypowiadajmy te słowa, kierujmy je do naszego Ukochanego Ojca Niebiańskiego i dziękujmy za cudowne prowadzenie, którego doświadczamy na co dzień. W szczególności, gdy przeżywamy trudne chwile, wówczas nasz Bóg jest najbliżej nas.
Wasz brat w Chrystusie
Ryszard Jankowski

Więcej szczegółów dotyczących tej inicjatywy można znaleźć na stronie  www.adwent.pl